Успешни практики


В хода на нашата работа успяхме да локализираме най-успешните практики в сферата на медицинските услуги в Европа и света, които гарантират комфорта и спокойствието на пациента по време на неговото лечение, а също и дават шанс за по-голяма успеваемост!
Какво ние правим за Вас:

  • Предоставяме необходимата информация, за да направите правилния избор за лечение.
  • Спестяваме критично за пациентите време за избор на подходящо лечение.
  • Помагаме във връзка с всички формалности, както документални, така и чисто прагматични, когато имаме Вашето доверие.
  • Обещаваме само това, което можем да изпълним.

Какво НЕ правим:

  • Не създаваме очаквания, които не можем да изпълним.
  • Не работим със случайни партньори.
  • Не допускаме пациента да загуби самоконтрол, в кризисни моменти.
  • Не толерираме липсата на дисциплина от страна на пациента, тъй като често именно дисциплинираността гарантира по-бързото и адекватно разрешаване на всеки възникнал проблем.