Статистика и успеваемост на метода


Имунно свързани критерии за отговор идентифицират оцелели и възстановили се сред 227 пациенти, включени в изпитателната фаза на монотерапия с имунна стимулация, които би трябвало да регистрират прогресивно заболяване, според модифицираните критерии на Световната здравна организация при липса на активно и високоинвазивно лечение. Отчита се сериозна успеваемост на метода в дълготраен план.

Раковите имунотерапии е  имат ефект върху имунната система, а не директно върху тумора. Кинетиката на имунотерапията се характеризира с клетъчен имунен отговор, последвано от потенциални промени в туморното натоварване или цялостносто оцеляване на пациента.През последните 7 години, няколко инициативи за създаване на точна статистика за успеваемост при имунотерапия на рака бяха повдигнати от световната научна общност и бе създаден Cancer Research Institute, САЩ. В последното десетилетие еволюира парадигмата, която разглежда клинично развитие на имунотерапията –  днес учените намират нов подход към лечението на рака именно благодарение на имунната стимулация. Основните изводи за имуннотерапията на рака са следните:

  • Първо, резултатите от Т-клетъчните анализи за имунен отговор при онкологични заболявания са силно променливи и често непредсказуеми. В голяма степен това се дължи на липсата на хармонизирани тестове за попълване на общата статистика.
  • На второ място, имунотерапията предизвиква нови модели на реакция на противотуморнните клетки в тялото на пациентите, което променя критерийте за оценка на успеваемостта при солидни тумори.
  • На трето място,успеваемостта на метода зависи изключително много от вида на онкологичното заболяване и общото състояние на пациента.