Процедурни практики


       Как работим?

 1. Стъпка 1: Свързвате се с нас на електронната ни поща или по телефон, за да:
  А) ни дадете конкретна информация за Вашия случай
  Б) за да ни споделите Вашата идея и търсена Вас форма на лечение и/или избрана държава/клиника
  В) за да Ви насочим по оптимален и бърз начин към конкретна държава/клиника, ако имате нужда от помощ при избора си
 2. Стъпка 2: Попълвате заявление за:

  А) получаване на второ експертно мнение от избраната от Вас клиника
  Б) получаване на оферта за лечение от избраната от Вас клиника
  В) ортопедична консултация със световно известният Д-р Ернесто Пинторе, при редовните му визити в София

 3. Стъпка 3: Превеждате на съответния език: английски, френски или немски* при оторизирана преводаческа фирма
  А) направени ключови за заболяването изследвания като: скенер, ренгенови снимки, кръвна картина, мамография, ехограф, ЯМР и др.
  Б) налични епикризи и/или решения на лекарски комисии
  В) предоставяте ни ги на хартиен и електронен носител
 4. Стъпка 4: Влизаме в контакт с нашите партньори**
  А) Изпращаме документацията по Вашия случай на нашите партньори в съответната клиника
  Б) Уреждаме бързо и приоритетно разглеждане на Вашия случай (свеждаме до минимум времето за чакане).
  В) Подготвяме получената документация според конкретните изисквания
  Г) Предаваме Ви полученото второ експертно мнение или оферта за лечение
 5. Стъпка 5: При желание от Ваша страна за лечение навън поемаме ангажимент за:
  А) Акуратна комуникация с избраната клиника, за да се гарантира спокойствието на пациента по време на изпращането, престоя и завръщането в страната.
  Б) Пълна информираност и подготовка на пациента относно всички аспекти на лечението му в съответната клиника (транспорт, настаняване, документация, политика към придружаващ пациента, престой и др.)
  В) Предоставяне на насоки и помощ при избор на рехабилитационен модел, хранене и детайли за медикаментната политика за избраната страна и България
 6. Стъпка 6: Успешно завършване на избраната лечебна интервенция или програма

 

*(повечето клиники изискват превод на английски език, но има и изключения)

** В зависимост от популярността, реномето и ангажираността си най-добрите клиники реализират и обработват огромен поток от пациенти, вследствие на което често се чака дълго за получаване на второ лекарско мнение. Големите специалисти са ангажирани с пациенти на място, операции и консултации онлайн. МедикНет има договорени взаимоотношения със своите клиники партньори за приоритетно разглеждане на документацията и медицинските случаи на нашите клиенти.
При съставянето на второ експертно медицинско мнение също се случва да се налага издаването на екипно такова- няколко специалисти от различни медицински области отделят време и внимание, за да дадат становище и експертиза, след което консолидират едно общо мнение. Типичен пример са онкологичните заболявания. Подобна ангажираност на екип от няколко специалисти води до забавяне в получаването на съответното мнение.