Клиники „Хирсланден“, Швейцария


Клиники Хирсланден, Швейцария

 

Клиниките Хирсланден, част от „Hirslanden Group“ в Швейцария, са най-големият частен доставчик на здравеопазване в страната.  Хирсланден са най-предпочитаните в Швейцария клиники според здравната статистика на страната. Общият брой на болниците от Хирсланден груп е 14, като всяка клиника има както отделна специализация, така и общопрактикуващ профил. Клиники Хирсланден има в: Цюрих, Берн, Лозана, Луцен, Базил и др.

Защо да предпочетем тези болници?

  • Веригата болнични заведения „Хирсланден“ инвестира в разработката и закупуването на най-новите медицински технологии, като CyberKnife ® Радиохирургия с апарат Да Винчи ® , Минимално-инвазивната роботизирана хирургия с апарат Ниоба ® и др.
  • Онкологичните клиники на „Хирсланден“  предлагат също така и  интраоперативна лъчетерапия с Intrabeam технология – интраоперативна интервенция, още известна като “фотон” радиотерапия, която директно насочва концентриран лъч йонна енергия към туморните образования, без да засяга цялостно организма на пациента.
  • Със системата Intrabeam за лъчетерапия пациенти с рак на гърдата вече могат да имат само един ден, насочена интраоперативна лъчетерапия. След еднократно премахване на тумора, се облъчва вътрешността на туморната кухина, докато пациентът все още е в операционната. Това означава, че радиацията се доставя в най-ранния момент, и директно в туморното легло.  Използването на Intrabeam  терапията може да намали последваща цялостна външна лъчетерапия от стандартните 7-10 дни до 3-4,  или дори да спомогне да се избегне напълно.

                                                       

Основни направления:

Имунология
Сърдечна и гръдна съдова хирургия
Клинична спешна медицина ( SGNOR )
Дерматология и венерология
Ендокринна онкология
Гастроентерология
Гинекология и акушерство
Лицево-челюстна хирургия
Медицинска генетика
Неврохирургия
Нуклеарна медицина
Онкология и хематология
Офтамология
Ортопедична хирургия и травматология
Педиатрия
Рехабилитационна медицина
Пластична, реконструктивна и козметична хирургия
Радио- онкология
Репродуктивна медицина и гинекологична ендокринология
Ревматология
Хирургия на гръбначния стълб