Кардиология


Заболявания на сърдечно-съдовата система, които се характеризират с настъпване на патологични структурни и функционални изменения на сърцето и неговите части, включително и кръвоносните съдове, се обединяват в групата на други болести на сърцето. Към тях спадат:

 • Остър перикардит;
 • Други болести на перикарда;
 • Остър и подостър ендокардит;
 • Неревматични болести на митралната клапа;
 • Неревматични болести на аортната клапа;
 • Неревматични болести на трикуспидалната клапа;
 • Болести на пулмоналната клапа;
 • Ендокардит без уточняване на засегнатата клапа;
 • Ендокардит и увреждания на сърдечните клапи при болести, класифицирани другаде;
 • Остър миокардит
 • Исхемична болест на сърцето;
 • Миокардит при болести, класифицирани другаде;
 • Кардиомиопатия;
 • Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде;
 • Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок;
 • Други проводни нарушения;
 • Пароксизмална тахикардия;
 • Предсърдно мъждене и трептене;
 • Други сърдечни аритмии;
 • Сърдечна недостатъчност;
 • Сърдечна тампонада

В клиниките от нашата партньорска мрежа работят едни от най-големите имена в кардиологията към днешна дата. Иновативните технологии залагат на мини-инвазивни процедури, компютизирани анализи и интервенции, както и на персонализираното отношение към всеки пациент. Минималната инвазивност на методите на чуждестранните специалисти гарантира по-бързо възстановяване и по-безболезнен подход към проблема. Предпочитани са клиниките Хирсланден, Швейцария и Текнон, Барселона.