Дендригенеа терапии в Гърция


 

Дендригенеа- алтернативната терапия на онкологични заболявания в клиниките Биогенеа, Гърция

 

Какво представлява имунотерапията при онкологични заболявания

Имунотерапията при налично раково заболяване представлява клетъчно стимулиране на имунната система да се отхвърли рака. Отправната точка на лечението е предразполагане на имунната система на пациента да атакува злокачествените туморни клетки, които са отговорни за комплексното заболяване на организма. Това може да бъде постигнато или чрез имунизация на пациента (например , чрез прилагане на противоракова ваксина , като Provenge Dendreon, която буквално „обучава“ собствената имунна система на пациента да разпознава туморните клетки като мишени, за да бъдат унищожени), или чрез прилагане на терапевтични антитела, които карат имунната система на пациента да унищожи туморни клетки, възприемани като външен недоброжелател.
Имунотерапията, базирана на вътреклетъчно ниво на влияние, е друг основен подраздел на онкологичната имунотерапия . Тя се състои от целенасоченото включване на имунни клетки , като например естествени клетки- убийци ( NK- клетки) , лимфокин активен клетки убийци ( LAK ) , цитотоксични Т-лимфоцити ( CTLs ) , дендритните клетки ( DC) , и т.н. , които се активират локално или ин виво чрез прилагане на някои цитокини като интерлевкин,  или се изолират, обогатяват и преливат на пациента, за да може организмът да се бори срещу рака.
Тъй като имунната система реагира според факторите на околната среда, ако тя се натъкне на противоречива информация за дадена клетка,  реагира с различна скорост и сила срещу тази клетка.  Различните видове туморни клетки, които възникват в резултат на появата на рак, са повече или по-малко толерирани от имунна система на пациента, тъй като те реално са собствени клетки за организма, които растат, делят се и се разпространяват без надлежно регулаторен контрол, именно защото организмът не ги възприема като заплаха или външно тяло.

Независимо от този факт, обаче, много видове туморни клетки показват необичайни антигени , които предизвикват имунната система да се бори.
Други видове туморни клетки показват повърхностни клетъчни рецептори , които са редки или липсващ върху повърхностите на здравите клетки, и са отговорни за активирането на клетъчните сигнални пътища , които причиняват нерегулиран растеж и делене на туморните клетки, което се локализира от имунната система. Имунната терапия при онкологични заболявания има за цел предизвикването на ясно разграничаване на туморната от здравата клетка, чрез вътреклетъчна стимулация.

Какво представляват дендритните клетки?

Дендритни клетки ( DCs ) са имунни клетки, които са част от имунната система на бозайника . Тяхната основна функция е да обработва антигенен материал и да го представя на повърхността на другите клетки, формиращи имунната система. Именно тази способност на дендритните клетки да функционират като антиген- представящите клетки ги прави силен съюзник в борбата с рака. Реално те действат като посланици между вроден и придобит имунитет.
Дендритни клетки се намират в тъканите в контакт с външната среда , като например кожата ( където се локализират специализиран тип дендритни клетки, наречени Лангерхансовите клетки), вътрешната лигавицата на носа, белите дробове, стомаха и червата . Те могат да бъдат намерени в незряла състояние в кръвта. Веднъж активирани, те мигрират в лимфните възли, където си взаимодействат с Т-клетки и В-клетки за откриване и оформяне на адаптивнен имунен отговор. В определени стадий на развитие те растат разклонени  и така дават на клетката своеобразното и име ( δένδρον или Dendron е гръцки за ” дърво” ). Незрели дендритни клетки се наричат ​​още забулени клетки , тъй като те притежават големи цитоплазмени “завеси”.

Същност на метода

Дендритната терапия се базира върху създаването на персонализирани клетъчни продукти Имунотерапията с дендритни клетки представлява активна или пасивна ваксинация на пациентите, страдат от онкологични заболявания като рак на гърдата, рак на яйчниците, рак на маточната шийка, глиом, глиобластом, и др.
Лечението по програма Дендригенеа в Гърция използва имунни клетки от периферната кръв на пациента, така че те да не могат да се държат ¨на склад¨ от имунната система на човека, а веднага да влязат в действие срещу тумора.
Терапията, разработена от Biogenea Pharmaceuticals Ltd, използва технологии за активиране и разширяване на човешките Т-клетки, които влизат в пряко взаимодействие с тумор-асоциирани антигени, създавайки благоприятна основа за предизвикване пълна ремисия на съответния рак.

 

Успеваемост на метода
В зависимост от стадия на развитие на рака, общото състояние на организма и податливостта на съответния тип онкологично заболяване на външно влияние, успеваемостта за пълна ремисия и възстановяване варира между 10% и 50% при всички регистрирани и поети до днес случаи. [1

Типове онкологични заболявания, които се повлияват от този вид лечение

От превантивна ваксина за рак на маточната шийка до първата проведена терапия някога,  с цел да удължи живота на пациенти с метастазирала меланома, имунологията днес е достигнала до значителен напредък в лечение на редица ракови заболявания. Всеки вид рак е уникален, както и организмът на всеки различен пациент.  Именно заради този факт имунологията се фокусира върху персонализираната имунотерапия, като предлага 100% личен подход към съответния засегнат организъм.
Страниците по-долу предоставят кратка статистика за всеки тип рак, информация за текущите предизвикателства пред терапията, както и преглед на текущото и потенциалното влияние на имунотерапия за отделните форми на рак. Всяка публикувана информация е била прегледана и проверена от специален експерт по имунотерапия в Института за Изучаване на рака в Ню Йорк.

  • Рак на мозъка
  • Рак на гърдата
  • Рак на дебелото черво
  • Рак на белия дроб
  • Меланома
  • Рак на яйчниците
  • Рак на панкреаса
  • Рак на простатата

 

Видео информация:
http://www.youtube.com/watch?v=oUpcRfpEh3c

http://www.youtube.com/watch?v=dTb0iEUS1oA

 [1] Данните са на CRI Ню Йорк за период 1993-2013г. повече на http://www.cancerresearch.org/