Второ експертно мнение


http://im.rediff.com/money/2012/mar/14tele11.jpg

Всяка медицинска диагноза се нуждае от потвърждаване дори по смисъла на закона (това гласи текстът на чл. 86(1), т.4 от Закона за здравето).

МедикНет Ви предлага възможността да получите второ професионално медицинско мнение от специалисти в големите медицински центрове в Европа и света. Нашият мост на сътрудничество Ви гарантира бързо и качествено разглеждане на Вашия случай. Второто експертно медицинско становище е възможно да потвърди или отхвърли настоящата диагноза и/или метод на лечение. Най-добрите специалисти във всички медицински области преглеждат наличните изследвания, епикризи и хронологията на заболяването, за да дадат своето мнение и евентуално алтернативно лечение, без задължителна среща и преглед. Дигитализирането на процеса представлява възможност за всички пациенти, желаещи да получат модерна и висококачествена консултация, да сведат до минимум както пътните разходи, така и дискомфорта от евентуално пътуване извън страната.
Много често второто експертно мнение дава нови възможности за лечение. Технологията днес също работи в полза на нашето здраве! Чрез Медик Нет можете да се консултирате със специалисти, част от експертния потенциал на нашите партньори, които ще приложат най-новите технологии за адекватно категоризиране на Вашия проблем!

Цените за съответните клиники, които са наш партньори, можете да откриете в таблицата по-долу.

 

Страна Цена за получаване на второ експертно мнение
1. Израел 700 €

 

2. Италия 700 €

 

3. Австрия 700 €

 

4. Испания 700 €

 

5. Германия 1000 €

 

6. Швейцария 1000 €

 

7. Турция 700 €

 

8. Франция 700 €

 

9. Гърция 700 €